State of Survivall

Jag lir brutal attackerad av alliansen [Bbr] Big Brother men kan inte skydda mig från deras attacker eftersom de attackerar mig flera gånger vilket innebär att jag inte kan bygga upp mina trupper.

Ska man använda energisköld då tar det tid innan det har laddats upp om man har haft energiskölden nere.

Alliansen sysslar med ett fegt beteende… Jag kommer troligtvis sluta spela spelet på grund av detta för det är inget kul när en allians kan sabotera så för en annan….

De behöver bättra en hel del saker… Bland annat bör de förbättra att man kan flytta sin bosättning till en annan stat oavsett vilken nivå man har på högkvarter, de bör göra så att man kan skicka ut en notis att ens allians söker medlemmar.

De borde göra att man kan använda en energisköld med en gång istället för att låta den laddas upp. De borde även införa att man kan flytta sin bosättning även om grupper från andra alliansen masserar mot ens bosättning.

I’re brutally attacked by the Alliance [Bbr] Big Brother but can not protect myself from their attacks because they attack me several times which means I can not build up my troops.

Should you use an energy shield then it takes time before it has been charged if you have had the energy shield down.

The alliance is engaged in cowardly behavior … I will probably stop playing the game because of this because it is not fun when one alliance can sabotage so for another ….

They need to improve a lot of things … Among other things, they should improve that you can move your residence to another state no matter what level you have at headquarters, they should do so that you can send out a notice that your alliance is looking for members.

They should allow you to use an energy shield right away instead of recharging it. They should also introduce that you can move your residence even if groups from the other alliance massage against your residence.

Category: Okategoriserade
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *