State of Survival del 2

Jag var medlem i alliansen [BVL]NO ONE LEFT BEHIND dock blev jag utkastad av medlemmen KevVendetta och enligt den meddelandet som man får automatisk bidrog jag tydligen inte. Sanningen är den att jag bidrog … Jag gav timmerhjälp till dem som behövde, jag donerade samt att jag även deltog i gruppanfallen mot infekterade odjur… Alltså bidrog jag…

Vad orsaker är vet jag inte. Däremot förstörde personen för mig … vilket innebär att jag inte kan delta i alliansutmatningen längre …

Skapar man egen allians då får man inga medlemmar till ens allians då de flesta redan är medlemmar i en allians och går man med i allians finns risken att man blir utkastad utan någon grund.

Går man inte med i en allians eller om man har skapat en allians som ett fåtal bara är medlem i är risken stor att man blir attackerar vilket jag har blivit. De nöjer inte sig att attackera en gång utan de gör det 10 till 20 gånger ….

Det vore bra om bolaget som ligger bakom State of Survival införde att man kan skicka ut en notis att ens allians behöver medlemmar.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *