Archive for the Category » Okategoriserade «

State of Survival del 2

Jag var medlem i alliansen [BVL]NO ONE LEFT BEHIND dock blev jag utkastad av medlemmen KevVendetta och enligt den meddelandet som man får automatisk bidrog jag tydligen inte. Sanningen är den att jag bidrog … Jag gav timmerhjälp till dem som behövde, jag donerade samt att jag även deltog i gruppanfallen mot infekterade odjur… Alltså bidrog jag…

Vad orsaker är vet jag inte. Däremot förstörde personen för mig … vilket innebär att jag inte kan delta i alliansutmatningen längre …

Skapar man egen allians då får man inga medlemmar till ens allians då de flesta redan är medlemmar i en allians och går man med i allians finns risken att man blir utkastad utan någon grund.

Går man inte med i en allians eller om man har skapat en allians som ett fåtal bara är medlem i är risken stor att man blir attackerar vilket jag har blivit. De nöjer inte sig att attackera en gång utan de gör det 10 till 20 gånger ….

Det vore bra om bolaget som ligger bakom State of Survival införde att man kan skicka ut en notis att ens allians behöver medlemmar.

State of Survivall

Jag lir brutal attackerad av alliansen [Bbr] Big Brother men kan inte skydda mig från deras attacker eftersom de attackerar mig flera gånger vilket innebär att jag inte kan bygga upp mina trupper.

Ska man använda energisköld då tar det tid innan det har laddats upp om man har haft energiskölden nere.

Alliansen sysslar med ett fegt beteende… Jag kommer troligtvis sluta spela spelet på grund av detta för det är inget kul när en allians kan sabotera så för en annan….

De behöver bättra en hel del saker… Bland annat bör de förbättra att man kan flytta sin bosättning till en annan stat oavsett vilken nivå man har på högkvarter, de bör göra så att man kan skicka ut en notis att ens allians söker medlemmar.

De borde göra att man kan använda en energisköld med en gång istället för att låta den laddas upp. De borde även införa att man kan flytta sin bosättning även om grupper från andra alliansen masserar mot ens bosättning.

I’re brutally attacked by the Alliance [Bbr] Big Brother but can not protect myself from their attacks because they attack me several times which means I can not build up my troops.

Should you use an energy shield then it takes time before it has been charged if you have had the energy shield down.

The alliance is engaged in cowardly behavior … I will probably stop playing the game because of this because it is not fun when one alliance can sabotage so for another ….

They need to improve a lot of things … Among other things, they should improve that you can move your residence to another state no matter what level you have at headquarters, they should do so that you can send out a notice that your alliance is looking for members.

They should allow you to use an energy shield right away instead of recharging it. They should also introduce that you can move your residence even if groups from the other alliance massage against your residence.

Närkontakt

Idag valde jag att lämna gruppen ”Närkontakt” eftersom en person valde dela ett inlägg där enbart personens vänner kunde se medan personens vänner inte kunde se vad inlägget innehöll.

Är man medveten om att ens vänner enbart kan se vad inlägget innehåller då bör man undvika dela sådana inlägget alternativt spara ned och ladda upp i gruppen och som i sin tur leder till att alla kan se och inte enbart ens vänner.

Webbadressen till Facebook gruppen:
https://www.facebook.com/groups/311779388871608

Gruppregler

I en grupp finns regeln ”I denna grupp respekterar vi varandras åsikter även om vi inte håller med i sak. Personliga påhopp eller liknande agerande är inte accepterat. Behandla andra så som du önskar att själv bli behandlad”.

Tyvärr finns det dem som bryter mot denna regeln de som bryter mot denna regeln är dem som inte har läst reglerna speciellt dem som uppenbart anser sig ha rätt att inte acceptera en persons åsikt och de som utsätter en för påhopp.

Den person som utsatte mig för påhopp lär få vara kvar i gruppen trots att risken är stor att hen utsätter andra för samma påhopp.

Dock är jag inte kvar i gruppen och jag kommer heller inte återvända till gruppen igen eftersom många går för långt i gruppen och tillåts att gå för långt.

Gruppen Andra Dimensioner

Jag skrev ett inlägg om min ena katt som är sjuk och trots att jag skrev att en veterinär skulle kontaktas utsatte några medlemmar mig för påhopp. Troligtvis är dessa kvar i gruppen men oavsett vad valde jag att lämna gruppen då ingen ska behövas bli utsatt för påhopp.

Man ska kunna fråga om någon vill ge healing till katten utan att man riskera bli påhoppad. Jag bad inte om att bli påhoppad och har man inget vettigt att skriva då ska man inte skriva huvudtaget.

En person började diskutera angående kattens mående vilket resulterade att någon annan också började diskutera och jag svarade på deras frågor men visst jag kunde ha undviket att svara men valde att svara trots att jag inte ville diskutera hennes mående.

Jag bad inte om att diskutera kattens mående med någon dock valde jag att svara…

När jag jag klickade på en länk via aviseringarna då ploppade det upp att du inte har behörighet dock läste jag inte hela texten utan valde att klicka bort.

Jag bröt inte mot någon regel men uppenbart har de som började diskutera kattens mående och de två/tre som utsatte mig för påhopp inte heller gjort det då jag inte hittar något via deras regler.

Såg heller inget om att man inte får begära healing till djur som mår dåligt. Dock har mina två inlägg försvunnit från gruppen Andra dimensioner eftersom jag inte hittar dem.

Det står i reglerna att man ska behandla med respekt och att man ska hålla god ton. De som gapade djurplågeri behandlade inte mig med respekt och dessa höll heller inte god ton.

Men tyvärr är människor idag dock inte alla men de flesta ett gäng illasinnade människor som inte har förståndet att kunna förstå vad de håller på med.

Inte första gången jag har blivit grovt påhoppade av illasinnade människor och det lär inte var sista gången heller då det finns dem som hellre vill förstöra en respektera andra människor.

Webbadressen till gruppen Andra Dimensioner:
https://www.facebook.com/groups/594814984038533/

Vaccin.me

Tills idag den 12 november år 2017 var jag medlem i gruppen men var tvungen att lämna gruppen då en admin/moderator ifrågasatte ett inlägg som jag skrev. Jag ställde frågan ”för och nackdelar med vaccin” eftersom det är kul att se om folks värderingar angående vaccin.

Jag svarade på det admin/moderatorn skrev men uppenbart dög inte mitt svar då hen fortsatte ifrågasätta inlägget. Detta ledde i sin tur att jag skrev ett annat inlägg och sedan gick jag ur gruppen.

Den admin/moderator som ifrågasatte min fråga valde även skriva ett mess till mig men jag har inte läst messet och tänker inte göra det heller.

Det är bra att det finns grupper som tar upp baksidan angående vaccin dock får det inte gå så långt att en admin/moderator ifrågasätter ett inlägg som i sin tur leder till att man blir tvungen att lämna gruppen.

Okej, jag valde att skriva ett sista inlägg i gruppen men samtidigt behövde inte admin/moderatorn skriva ett mess till mig. Messet personen skrev till mig kommer ligga kvar i mappen meddelandeförfrågningar oläst. Okej, jag valde att neka hennes mess men har inte läst vad hon har skrivet för något.

Jag själv ser inga fördelar med vaccin då det ställer till mer skada än gör nytta. Avstod själv att vaccinera mig mot svininfluensa när det härjade år 2009/2010 medan de övriga i min familj valde att vaccinera sig.

Jag själv drabbades negativt av vaccinet antingen 1968 eller 1969 och som ledde till att jag tillfälligt blev förlamad och som i sin tur ledde till att dem som jobbade på vårdcentralen då inte tordes att ge mig mer vaccin eftersom det fanns en risk att jag skulle drabbas av bestående skador.

Webbadressen till gruppen Vaccin.me:
https://www.facebook.com/groups/626438900706720/

Näthat

Webbsidan Nyheter24 tar upp detta med näthat via webbsidan http://nyheter24.se/natets-morka-sida. Via webbsidan http://nyheter24.se/natets-morka-sida/836470-9-saker-du-bor-veta-om-nathat-och-vad-polisen-kan-gora-for-att-hjalpa kan du hitta olika saker om näthat och vad polisen kan göra.

Ska det behöva gå så här långt?

Ska det behöva gå så här långt att man blir tvungen att byta blogg på grund av att två stycken har en tendens att kasta en massa skit på en ?

Fattar ni ens vad ni håller på med? Är ni ens medvetna om att ni kastar skit på en?

Jag har inte gjort er något ont men ändå valde ni att kasta skit på mig. Man har all rätt att skriva vad som har hänt på diverse webbsidor likaså har man all rätt att posta länkar till olika grupper på Facebook men även till webbsidor, bloggar med mera.

Jag är den jag alltid har utgett mig för att vara då ska ingen komma och påstå att jag inte är den jag utger mig för att vara när fallet inte är sådant.

En person gick så långt att denne anklagade mig att det är mitt fel att en person var nära att förlora sitt jobb. Det är inte mitt fel och kommer aldrig att vara mitt fel att någon var nära att förlora sitt jobb.

Tror ni att det är kul för mig att ta emot en massa skit från er? Fattar ni ens hur dåligt jag mår tack vare er som kastar en massa skit på mig?

Ni tycks tro att ni har rätt att kasta skit. Ni skiter fullständigt i att jag också har känslor. Ni anser att det är fullt okej att kasta skit på någon som inte ens har gjort er något ont.

Kanske dags att ni som har en tendens att kasta skit söker hjälp för ert beteende med tanke på hur illa ni beter er på Internet.

Ni känner mig inte, ni vet inte vem jag är och ni vet inte hur jag är.

Nu är det slutbloggad via denna blogg ett tag framåt kommer enbart ägna mig åt den andra bloggen en blogg där jag slipper ta emot en massa skit från er.

Jag hoppas att ni en vacker dag få ta emot en massa skit då kanske ni begriper hur illa jag mår på grund av allt skit jag får ta emot från er.

Länkar till andra inlägg bara att klicka på respektive text för att komma till inlägget:
Nog är nog | Har ingen koppling | Pet Cura | Ji | Tröttsamt | Har varit lugnt | Sanningen | Ni är fulla av skit | Folk är bra på | Skönt | Trött på allt skit.

Trött på allt skit

Jag är så förbannad trött på att få skulden för allt eller att folk anser att allt är mitt fel. Ingen vet vad som ligger bakom vissa inlägg eller vad som har hänt när jag skrev om det.

Ja, man har all rätt att skriva vad som har hänt likaså har man rätt att skriva om grupper på Facebook, webbsidor, företag, bloggar med mera man har till och rätt att länka till grupper på Facebook, företag, webbsidor, bloggar med mera.

Många av dem som vill mig illa sätter sina diagnoser på mig trots att jag inte lider av de diagnoser som de har antytt att jag skulle lida av.

Det är heller inte mitt fel att någon eventuellt var nära att förlora sitt jobb och stämmer det att någon var nära att förlora sitt jobb då får personen för helvete dra sin arbetsgivare inför arbetsdomstolen istället för att anklaga mig. Ska man behöva be en jurist att skriva vems felet ligger hos om någon var nära att förlora sitt jobb?

Folk som jag inte ens har gjort något ont kastar helt plötsligt en massa skit på mig. Fattar ni ens hur illa ni gör mig? Jag tror inte det och ni har inte och kommer aldrig kunna se hur illa jag tar vid mig och att jag sitter och gråter på grund av det ni skriver.