Domedagen den 21 december år 2012

Den 21 december år 2012 kommer något att inträffa enligt många. Många är rädda för detta datum och en del är så rädda att de överväger att ta sitt liv.

Vad som kommer att ske den 21 december finns det olika teorier om.

Teori nr1:
Nibiru är en planet/brun dvärg som kommer att krocka med jorden den 21 december år 2012. Enligt många vet Nasa om detta men försöker tysta ned Nibirus existens för att inte skapa panik.

Att försöka tysta ned hade inte hjälp eftersom det finns amatör astronomer som ofta spanar ut i rymden och hade en stor objekt närmat sig jorden då hade dessa amatörer astronomer sett detta vilket de inte har.

Teori nr2:
Det finns dem som står att vi alla kommer att uppstiga till den femte dimensionen den 21 december år 2012.

Teori nr3:
Enligt vissa kommer jorden bli angripen av utomjordiska varelsen i detta fall rymdödlor den 21 december år 2012.

Teori nr4:
Den 21 december år 2012 kommer jorden, solen och ett svart hål stå i linje med varandra. Detta skulle i sin tur leda till att det eventuellt ger upphov till en förändring i dragningskraften och påverkar jorden på något vis.

Teori nr5:
Det påstås även att ett polskifte kommer att ske den 21 december år 2012. När detta sker kommer det att inträffa kattastrofer världen över som jordbävningar och tsunamis.

Teori nr6:
Det finns även dem som tror att Yellowstone kommer att få utbrott. Yellowstone är en supervulkan och sist när den hade ett utbrott var ungefär 600 000 till 700 000 år sedan och de tror att ny utbrott kan komma när som helst.

Teori nr7:
En solstorm kommer att ske den 21 december år 2012. När det gäller solstormen kommer det att ske men det kommer troligtvis inte ske den 21 december men när det sker riskerar solstorm att orsaka strömavbrott världen över.

****************************************
Det finns säkert fler teorier angående den 21 december år 2012. Anledningen att många tror att världen går under beror på att Mayakalendern tar slut den 21 december enligt vissa och enligt andra börjar den om från början igen.

Category: Okategoriserade
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.