Archive for » april, 2020 «

Gruppregler

I en grupp finns regeln ”I denna grupp respekterar vi varandras åsikter även om vi inte håller med i sak. Personliga påhopp eller liknande agerande är inte accepterat. Behandla andra så som du önskar att själv bli behandlad”.

Tyvärr finns det dem som bryter mot denna regeln de som bryter mot denna regeln är dem som inte har läst reglerna speciellt dem som uppenbart anser sig ha rätt att inte acceptera en persons åsikt och de som utsätter en för påhopp.

Den person som utsatte mig för påhopp lär få vara kvar i gruppen trots att risken är stor att hen utsätter andra för samma påhopp.

Dock är jag inte kvar i gruppen och jag kommer heller inte återvända till gruppen igen eftersom många går för långt i gruppen och tillåts att gå för långt.