Archive for » juli, 2020 «

Närkontakt

Idag valde jag att lämna gruppen ”Närkontakt” eftersom en person valde dela ett inlägg där enbart personens vänner kunde se medan personens vänner inte kunde se vad inlägget innehöll.

Är man medveten om att ens vänner enbart kan se vad inlägget innehåller då bör man undvika dela sådana inlägget alternativt spara ned och ladda upp i gruppen och som i sin tur leder till att alla kan se och inte enbart ens vänner.

Webbadressen till Facebook gruppen:
https://www.facebook.com/groups/311779388871608