Alliance BNR / alliansen BNR

English only
Today, April 14, 2022, I was expelled from the alliance BNR by MJ Bosse … The reason is that I started a collection against infected at level 5 and in the same crank they started the trap …. They demanded that I interrupt my three collections …

I was logged in to my second character when they wrote this on the chat and when I logged in to my first character then I was expelled from the alliance BNR.

In order to be able to finish today’s tasks in the state war, I chose to start a temporary alliance, however, it will disappear soon.

Thus, I will not be a member of any alliance and will not join a new alliance …

Not only that, the BNR member Killer Doll chose to write to my character KattenMjau wrote an answer that he would not write to me anymore then I chose to block him while MJ Bosse is blocked by my other character Gunilla …

Sees no reason to continue playing State of Survival anymore … Not after what they did in the alliance BNR … Do not mind the other members only members MJ Bosse and Killer Doll …

Only in Swedish

Idag den 14 april år 2022 blev jag utkastad från alliansen BNR av MJ Bosse… Anledningen är att jag startade upp en samling mot infekterad på nivå 5 och i samma veva startade de upp fällan…. De krävde att jag skulle avbryta mina tre samlingar…

Jag var inloggad i min andra karaktär när de skrev detta på chatten och när jag loggade in i min första karaktär då var jag utkastad från alliansen BNR.

För att kunna bli klar med dagens uppgifter på statskriget valde jag att starta upp en tillfällig allians dock kommer den att försvinna inom kort.

Därmed kommer jag inte vara medlem i någon allians och kommer heller inte att gå med i en ny allians…

Inte nog med det valde BNR medlemmen Killer Doll att skriva till min karaktär KattenMjau skrev ett svar att han inte skulle skriva till mig mer sedan valde jag att blocka honom medan MJ Bosse är blockerad av min andra karaktär Gunilla…

Ser ingen anledning att fortsätta att spela State of Survival längre… Inte efter vad de gjorde i alliansen BNR… Har inget emot de övriga medlemmarna enbart medlemmarna MJ Bosse och Killer Doll…

Category: Okategoriserade
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.